Ben ik geweest

De Ijzer is de enige grote rivier van België die rechtstreeks uitmondt in de zee. Waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, ontwikkelde zich een bijzondere biotoop met slikken, schorren, duinen, strand, polders en jawel ... zeehonden. “De beste periode om zeehonden vanuit de kijkhut te spotten is het winterhalfjaar en dan nog best een uur voor de vloed op zijn hoogtepunt staat.” Geniet van de natuurpracht dankzij een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden!

Tip: de Ijzermondingwandeling!

© Verrassingen Om De Hoek